Intensive Care - HagaZiekenhuis van Den Haag

Opname, verblijf en ontslag

Redenen dat patiënten gepland opgenomen kunnen worden op de Intensive Care zijn:

  • Na een grote -, langdurige - of hartoperatie
  • Wanneer hart-, nier- of longfunctie is verminderd waardoor patiënten na de operatie grotere kans hebben op complicaties waarvoor bewaking nodig is.
  • Wanneer eén of meerdere van de belangrijke lichaamsfunctie(s) moeten worden bewaakt en/of door apparatuur worden overgenomen. Bijvoorbeeld: de ademhaling wordt door een beademingsmachine overgenomen.

Pre care

Na een operatie kan het noodzakelijk zijn dat de patiënt wordt opgenomen op de Intensive Care. In dit geval is het mogelijk om voor de operatiedag een bezoek te brengen aan de Intensive Care. De verpleegkundige van de verpleegafdeling kan hiervoor een afspraak maken en patiënt en partner begeleiden naar de Intensive Care.

Operatieplanning

Op de dag vóór de operatie wordt een planning gemaakt voor de operaties die de volgende dag zullen plaatsvinden. De verpleegkundige van de afdeling kan het tijdstip van de operatie doorgeven aan de patiënt.

Uitstel operatie

Het kan voorkomen dat een geplande operatie wordt uitgesteld. De arts of de verpleegkundige zal de reden vertellen als onverhoopt het tijdstip van de operatie moet worden gewijzigd.

Familie/verwanten

Familie /verwanten wordt geadviseerd om thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, te wachten tot de operatie is beëindigd. Na de operatie informeert de chirurg de contactpersoon over het verloop van de operatie. Deze contactpersoon kan telefonisch een afspraak maken met de verpleegkundige van de Intensive Care voor het tijdstip van het eerste bezoek na de operatie.

Spoedopname

Het kan zijn dat een patiënt niet gepland op de Intensive Care wordt opgenomen. Voorbeelden van een spoedopname zijn: 

  • Patiënt is opgenomen op een verpleegafdeling maar de toestand is dusdanig dat bewaking / beademing nodig is
  • Patiënt wordt via de Spoedeisende Hulp opgenomen en heeft bewaking / beademing nodig

Een spoedopname is over het algemeen een stressvol moment voor de patiënt, familie, artsen en verpleging. Dit is een moment waarop direct gehandeld moet worden. Vaak ontbreekt hierdoor de tijd om uitgebreide informatie te geven. Op het moment dat de toestand van de patiënt onder controle is bespreekt de IC-arts samen met de verpleegkundige en de contactpersoon of familieleden van de patiënt de situatie.

Contact

Intensive Care HagaZiekenhuis
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 4955

image_3006Meer informatie