Intensive Care - HagaZiekenhuis van Den Haag

Perifeer arterieel vaatlijden (aderverkalking)

Perifeer arterieel vaatlijden is een ziekte van de slagaders in de benen (soms de armen) door afzetting van vet en verharding of verkalking van de wand van de slagader. Deze ziekte wordt ook aderverkalking of slagaderverkalking genoemd.
Meestal leidt slagaderverkalking tot vernauwing of zelfs totale afsluiting van de slagader. Hierdoor wordt de bloedaanvoer naar de benen afgeremd waardoor de weefsels die van dat bloedvat afhankelijk zijn, te weinig bloed krijgen. Men noemt dit ook ischemie.

Etalagebenen

Het gevolg van een ischemie kan zijn dat men bij het lopen pijn krijgt in kuit, dijbeen of bil. Na korte tijd rusten verdwijnt de pijn en kan men weer een stukje verder lopen. Dit noemt men etalagebenen.

Kritische ischemie

Bij ernstig perifeer arterieel vaatlijden stroomt zo weinig bloed naar de benen dat de patiënt bijna niet meer kan lopen en zelfs in rust pijn heeft. Men spreekt dan van een kritische ischemie.